Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof is het verlof dat wordt genomen door een vrouw wanneer ze zwanger is en de geboorte van haar kind nadert. In Nederland hebben zwangere vrouwen recht op zwangerschapsverlof, ook wel bevallingsverlof genoemd. Dit verlof is bedoeld om de zwangere vrouw de mogelijkheid te geven zich voor te bereiden op de bevalling en om te herstellen na de bevalling.

In Nederland gelden er wettelijke regels voor zwangerschapsverlof:

 1. Duur van het verlof: Zwangerschapsverlof duurt in totaal 16 weken. Dit is verdeeld in:

  • 6 weken zwangerschapsverlof voor de verwachte bevallingsdatum. Dit is verplicht.
  • 10 weken bevallingsverlof na de bevalling. Deze periode is ook verplicht.
 2. Startdatum: De exacte startdatum van het verlof is afhankelijk van de keuze van de vrouw. Ze kan het verlof maximaal 6 weken voor de verwachte bevallingsdatum laten ingaan. Als de baby te laat wordt geboren, worden deze dagen opgeteld bij het bevallingsverlof.

 3. Uitkering: Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof ontvangt de zwangere vrouw een uitkering van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Deze uitkering bedraagt in de meeste gevallen 100% van het dagloon.

 4. Mogelijkheid tot verlof voor de partner: De partner van de zwangere vrouw heeft recht op geboorteverlof (voorheen kraamverlof genoemd) van maximaal 5 werkdagen. Daarnaast hebben zij recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Tijdens dit aanvullend geboorteverlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV.

 5. Zwangerschapsonderzoek: Vrouwen hebben recht op betaald verlof om zwangerschapsonderzoeken bij te wonen, zoals echo’s en controles bij de verloskundige.

Hoeveel krijg je met zwangerschapsverlof?

Tijdens zwangerschapsverlof ontvang je een uitkering van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Deze uitkering bedraagt in de meeste gevallen 100% van je dagloon. Het dagloon wordt berekend op basis van het gemiddelde loon dat je verdiende in de periode van één jaar voordat je zwangerschapsverlof ingaat.

Er geldt echter wel een maximumdagloon waarover deze uitkering wordt berekend. In 2024 bedraagt dit maximumdagloon ongeveer €226 per dag. Dat betekent dat als je meer dan dat bedrag per dag verdiende voordat je met verlof ging, je uitkering toch niet hoger zal zijn dan dit maximumbedrag.

Dus als je voor je zwangerschapsverlof bijvoorbeeld €250 per dag verdiende, zal je uitkering tijdens het zwangerschapsverlof nog steeds gebaseerd zijn op €226 per dag.

Het is ook goed om te weten dat deze uitkering tijdens zwangerschapsverlof niet belastbaar is en dat er geen sociale premies op worden ingehouden.

zwangerschapsverlof
zwangerschapstest

Hoe lang heeft een man recht op zwangerschapsverlof?

In Nederland heeft een man recht op geboorteverlof (voorheen kraamverlof genoemd) en aanvullend geboorteverlof. Hier zijn de details:

 1. Geboorteverlof: Dit is een verlof van maximaal 5 werkdagen direct na de geboorte van het kind. Dit verlof moet binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen. Tijdens het geboorteverlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV, die gelijk is aan het dagloon. Dit verlof is bedoeld om de partner de kans te geven om te helpen in de eerste dagen na de geboorte van het kind.

 2. Aanvullend geboorteverlof: Dit is een aanvullend verlof voor de partner dat maximaal 5 weken duurt. Het kan worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV, die 70% van het dagloon bedraagt. Dit verlof is bedoeld om de partner meer betrokkenheid te geven bij de zorg voor het kind en het huishouden in de eerste maanden na de geboorte.

Deze verlofregelingen geven de partner van de moeder van het kind de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met het nieuwe gezinslid en om te helpen bij de zorgtaken in de eerste periode na de geboorte.